Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής (ALS) – 2-3/03/2019