Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής (BLS) – 13/04/2019

Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής (BLS) – 13/04/2019

Το σεμινάριο είναι πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) και θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Απριλίου 2019.