Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής (BLS) – 18/05/2019 Αθήνα

Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής (BLS) – 18/05/2019 Αθήνα

Το σεμινάριο είναι πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) και θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Απριλίου 2019.