Επικοινωνία

Επικοινωνία

Ελληνική Συμβούλιο Εκπαίδευσης Στην Υποστήριξη της Ζωής (Ε.Σ.Ε.Κ.Υ.Ζ.)

Τα γραφεία μας

Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 37, ΤΚ. 54626

Τηλ. επικοινωνίας: 6932 244473

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Τάνιου Αναστασία

Email: infocprthessaloniki@gmail.com, courses@htcls.gr