Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης Της Ζωής (ALS)

Γενικές Πληροφορίες:

Το Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης Της Ζωής (ALS- Advanced Life Support)  αποτελεί ένα τυποποιημένο ευρωπαϊκό σεμινάριο, το οποίο έχει διαμορφωθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC), βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του ίδιου του οργανισμού.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στις τεκμηριωμένες κατευθυντήριες οδηγίες και δεξιότητες για την αναζωογόνηση. Πιο συγκεκριμένα, το σεμινάριο ALS παρέχει στον εκπαιδευόμενο την απαραίτητη εκπαίδευση για μία τυποποιημένη προσέγγιση της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης των ενηλίκων, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει στην εκπαίδευση του πάνω στην αναγνώριση των αιτιών της καρδιακής ανακοπής και στην αναγνώριση των βαρέως πασχόντων  ασθενών. Τέλος, εξασφαλίζει την απαραίτητη γνώση ορθής  διαχείρισης τόσο της καρδιακής ανακοπής, όσο και των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς κατά την περι-την-ανακοπή περίοδο, εντός μίας ώρας ή και περισσότερο μετά από την αρχική αναζωογόνηση ενός ασθενούς σε καρδιακή ανακοπή.

H διεπιστημονική φύση του σεμιναρίου ενθαρρύνει την αποτελεσματική ομαδική εργασία. Μέσω της συλλογικής εκπαίδευσης, όλοι οι εκπαιδευόμενοι στο ALS έχουν την ευκαιρία απόκτησης εμπειρίας, τόσο ως μέλη της ομάδας αναζωογόνησης όσο και ως αρχηγοί αυτής.

Τα σεμινάρια διοργανώνονται σε ειδικά κέντρα σε όλη την Ευρώπη, Αφρική, Μέση και Άπω Ανατολή, ενώ εγκρίνονται και πιστοποιούνται από το ERC, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ομοιομορφία του περιεχομένου, ανεξαρτήτως του κέντρου διοργάνωσης.

Δομή και περιεχόμενο σεμιναρίου: 

Το σεμινάριο περιλαμβάνει:

  • Workshops
  • Σταθμούς δεξιοτήτων
  • Διαλέξεις
  • Εκπαίδευση μέσω προσομοίωσης καρδιακής ανακοπής

Διδασκόμενες δεξιότητες:

  • Αναγνώριση και αντιμετώπιση ενός ασθενούς που επιδεινώνεται, μέσω της χρήσης της δομημένης προσέγγισης ABCDE.
  • Εφαρμογή τυποποιημένης ΚΑΡΠΑ σε ενήλικες
  • Διαχείριση της καρδιακής ανακοπής μέσα από τη λειτουργία μίας διεπιστημονικής ομάδας στο πλαίσιο αντιμετώπισης μιας επείγουσας κατάστασης
  • Χρήση μη-τεχνικών δεξιοτήτων για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής ηγεσίας μίας ομάδας και της αποτελεσματικής ομαδικής εργασίας των μελών της.

Αξιολόγηση:

Οι πρακτικές δεξιότητες στη διαχείριση του αεραγωγού και την αρχική προσέγγιση ενός ασθενούς που έχει καταρρεύσει (συμπεριλαμβανομένης της βασικής υποστήριξης της ζωής και της απινίδωσης, όπου ενδείκνυται), αξιολογούνται συνεχώς καθόλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας διενεργούνται γραπτές  και προφορικές εξετάσεις (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – αξιολόγηση με τη μορφή δοκιμασίας προσομοίωσης καρδιακής ανακοπής), προκειμένου να αξιολογηθεί η γνωστική επάρκεια των εκπαιδευομένων

Πιστοποίηση:

Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς και τις δύο υπό εξέταση ενότητες (προφορικά και γραπτά) λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό που τους χαρακτηρίζει ως εκπαιδευμένους ανανήπτες ALS (ALS Providers), το οποίο έχει χρονική ισχύ 3 ετών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Το σεμινάριο ALS απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες, εξειδικευμένους τεχνικούς, φοιτητές Ιατρικής*) που:

α) εργάζονται σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών ή στο σύστημα προνοσοκομειακής ιατρικής

β) αντιμετωπίζουν συχνά καρδιακές ανακοπές ή ενδέχεται να αναμένεται να ηγηθούν μίας ομάδας αντιμετώπισης καρδιακής ανακοπής

γ) σε άτομα που αποτελούν συχνά μέλη μίας ομάδας αναζωογόνησης και αναμένεται να εφαρμόσουν αναζωογόνηση ή εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής μέσα σε μία ομάδα, ενδονοσοκομειακά ή εξωνοσοκομειακά

*Οι φοιτητές ιατρικής μπορούν να γίνουν δεκτοί ως εκπαιδευόμενοι σε σεμινάρια ALS μόνο στο τελευταίο έτος σπουδών.

Εκπαιδευτικό Υλικό: Εγχειρίδιο του ERC σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (PDF)

Τόπος διεξαγωγής**: Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αθήνα, Ιωάννινα

Διάρκεια σεμιναρίου: 2 ημέρες, (κατ’ ελάχιστο 7 ώρες/ημέρα χωρίς τα διαλείμματα)

**Τα σεμινάρια δύναται να διεξαχθούν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, κατόπιν ειδικού αιτήματος.