Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS)

Γενικές Πληροφορίες: 

Το Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης Της Ζωής (ΒLS- Basic Life Support)  αποτελεί ένα τυποποιημένο ευρωπαϊκό σεμινάριο, το οποίο έχει διαμορφωθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC), βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του ίδιου του οργανισμού.

Η βασική υποστήριξη της ζωής και, όπου είναι δυνατό, η χρήση ενός αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (AED), αποτελούν το πρώτο επίπεδο αντιμετώπισης ενός ασθενούς που βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή, για αυτό και το σεμινάριο BLS/AED περιλαμβάνει εκπαίδευση στον τρόπο χρήσης των αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών (AED), οι οποίοι είναι ευρέως διαθέσιμοι στην Ευρώπη.

Το παρόν σεμινάριο αποτελεί μια διαδραστική διαδικασία, η οποία απαιτεί την ύπαρξη σχετικών γνώσεων, και δεξιοτήτων. Οι παραπάνω γνώσεις και δεξιότητες διδάσκονται κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας στους συμμετέχοντες, μέσω της σωστής καθοδήγησης και υποστήριξης των πιστοποιημένων – από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) – εκπαιδευτών.

Η Βασική Υποστήριξη Της Ζωής είναι θεμελιώδης σε κάθε περίπτωση καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Η επάρκεια στη Βασική Υποστήριξη Της Ζωής αποτελεί προαπαιτούμενο για την εγγραφή σε κάθε ένα εκ των εξειδικευμένων σεμιναρίων που παρέχονται από το ERC.

Δομή και περιεχόμενο σεμιναρίου: 

Το σεμινάριο περιλαμβάνει:

  • Σταθμούς δεξιοτήτων
  • Διαλέξεις
  • Εκπαίδευση μέσω προσομοίωσης καρδιακής ανακοπής

Διδασκόμενες δεξιότητες:

  • Βασική Υποστήριξη Της Ζωής
  • Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED)
  • Θέση ανάνηψης (πλάγια θέση ασφαλείας)
  • Αντιμετώπιση πνιγμονής από ξένο σώμα

Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων πραγματοποιείται συνεχώς, καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Πιστοποίηση:

Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς το σεμινάριο λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό που τους χαρακτηρίζει ως εκπαιδευμένους ανανήπτες ΒLS (ΒLS Providers), το οποίο έχει χρονική ισχύ 3 ετών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί ή προϋποθέσεις. Το σεμινάριο ΒLS απευθύνεται σε όλα τα άτομα που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Εκπαιδευτικό Υλικό: Εγχειρίδιο του ERC σε μορφή PDF

Τόπος διεξαγωγής**: Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αθήνα

Διάρκεια σεμιναρίου: 5 ώρες (κατ’ ελάχιστο 4 ώρες χωρίς τα διαλείμματα)

**Τα σεμινάρια δύναται να διεξαχθούν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, κατόπιν ειδικού αιτήματος.