Ποιοι είμαστε

Το Ελληνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης Στην Υποστήριξη της Ζωής (Ε.Σ.Ε.Κ.Υ.Ζ.) ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2016. Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος έχει ως στόχο την αύξηση των ποσοστών επιβίωσης των θυμάτων καρδιακής ανακοπής, τόσο εντός του χώρου του νοσοκομείου, όσο και εκτός αυτού, μέσω της διοργάνωσης ειδικών σεμιναρίων.

Τα ως άνω σεμινάρια είναι πιστοποιημένα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (E.R.C.) και απευθύνονται σε απλούς πολίτες (B.L.S.) και σε επαγγελματίες υγείας (I.L.S., A.L.S.)