ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ/ΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΣΕΚΥΖ.

Στην περίπτωση κατά την οποία, ο εκπαιδευόμενος ακυρώσει την συμμετοχή του για οποιοδήποτε λόγο ή δεν παρακολουθήσει το σεμινάριο για το οποίο έχει κάνει εγγραφή, καθώς και αποχωρήσει οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, το Ε.Σ.Ε.Κ.Υ.Ζ. δεν υποχρεούται να του επιστρέψει τα καταβληθέντα ποσά των διδάκτρων.

Το Ε.Σ.Ε.Κ.Υ.Ζ. διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης ή/και μετάθεσης του χρόνου διεξαγωγής κάποιου σεμιναρίου. Σε περίπτωση μετάθεσης του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται τηλεφωνικά και με email και η συμμετοχή τους θα μεταφέρεται σε άλλη ημερομηνία διεξαγωγής. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες που αδυνατούν να παραστούν κατα την νέα ημερομηνία διεξαγωγής του, θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως στη γραμματεία, ώστε είτε να τους επιστραφεί το ποσό των διδάκτρων, είτε να μεταθέσουν την συμμετοχή τους σε μεταγενέστερο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, πέραν της επιστροφής των διδάκτρων το ΕΣΕΚΥΖ δεν έχει καμία περαιτέρω υποχρέωση αποζημίωσης του εκπαιδευομένου.

Σας ενημερώνουμε ότι στις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε ισχύ ο “GDPR”, ο νέος κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679).Η εταιρεία μας τηρώντας τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θα πρέπει να έχει την ρητή σας συγκατάθεση, ώστε να επικοινωνεί μαζί σας. Τα στοιχεία που μας δίνετε δεν παραχωρούνται σε τρίτους, δεν μεταπωλούνται και διατηρούμε αρχείο μόνο για λόγους ενημέρωσης για αυτό και ζητάμε απλά προσωπικά δεδομένα.