Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής (BLS) – 18/05/2019 Αθήνα