Σεμινάριο εκπαίδευσης Eκπαιδευτών BLS (BLS instructor Course ) 16/05/19 Αθήνα

Σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών στην Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS/AED Instructor Course) είναι πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council, ERC)

 

Read more...

Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής (BLS) – 18/05/2019 Αθήνα

Το σεμινάριο είναι πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) και θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Απριλίου 2019.

Read more...