Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής (BLS) 12-13 Οκτωβρίου 2019

Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής (BLS) 12-13 Οκτωβρίου 2019

Το σεμινάριο είναι πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) και θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, σε δυο διαφορετικά τμήματα  το Σάββατο 12 Οκτωβρίου και ένα την Κυριακή 13 Οκτωβρίου  2019.

Στο σεμινάριο μπορεί   να συμμετάσχει οποιοσδήποτε αρκεί  να έχει συμπληρώσει την φόρμα συμμετοχής