Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής (BLS) – 13/04/2019