Σεμινάριο Εκπαίδευσης Eκπαιδευτών BIC (Basic Instructor Course ) 15/10/23 Αθήνα

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Eκπαιδευτών BIC (Basic Instructor Course ) 15/10/23 Αθήνα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης πλέον σας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθήσετε το σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών και μετά από την επιτυχή σας αξιολόγηση στο σεμινάριο να γίνετεκαι εσείς εκπαιδευτές του ERC.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στη Αθήνα  την Κυριακή 15/10/23 .
Στο Σεμινάριο αυτό δεν θα διδαχθείτε αναζωογόνηση άλλα τρόπους εκπαίδευσης και διδασκαλίας ενήλικων για την εκπαίδευση σε αυτήν.