Σεμινάριο εκπαίδευσης Eκπαιδευτών BLS (BLS instructor Course ) 16/05/19 Αθήνα

Σεμινάριο εκπαίδευσης Eκπαιδευτών BLS (BLS instructor Course ) 16/05/19 Αθήνα

Σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών στην Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS/AED Instructor Course) είναι πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council, ERC)