Σεμινάριο Άμεσης Υποστήριξης Της Ζωής (ΙLS)

Γενικές Πληροφορίες:

Το Σεμινάριο Άμεσης Υποστήριξης Της Ζωής (Immediate Life Support – ILS) ανήκει στα εξειδικευμένα σεμινάρια του ERC. Αποτελεί μονοήμερο σεμινάριο πολλαπλών επιστημονικών πεδίων, το οποίο παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που είναι σημαντικές κατά τo αρχικό στάδιο αντιμετώπισης ενός βαρέως πάσχοντος ασθενούς ο οποίος χρειάζεται αναζωογόνηση. Ως εκ τούτου, αποτελεί ιδανικό σεμινάριο για την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας όλων των βαθμίδων.

Το παρόν σεμινάριο παρέχει εκπαίδευση σε περισσότερες διαγνωστικές δεξιότητες σε σχέση με το σεμινάριο BLS. Επεκτείνει τη βασική γνώση και διδάσκει δεξιότητες για τη διαχείριση του αεραγωγού, την αναγνώριση του ΗΚΓ, καθώς και την ταχεία, ασφαλή απινίδωση μέσω χρήσης AED ή χειροκίνητου απινιδωτή. Η γενική ιδέα του σεμιναρίου κινείται στα ίδια πλαίσια με εκείνη του σεμιναρίου ALS, ωστόσο, το ILS εστιάζει μόνο στις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται στους περισσότερους επαγγελματίες υγείας.

Δομή και περιεχόμενο σεμιναρίου: 

Το σεμινάριο περιλαμβάνει:

 • Workshops
 • Σταθμούς δεξιοτήτων
 • Διαλέξεις
 • Εκπαίδευση μέσω προσομοίωσης καρδιακής ανακοπής

Διδασκόμενες δεξιότητες:

 • Βασική Υποστήριξη της Ζωής
 • Θωρακικές συμπιέσεις υψηλής ποιότητας & απινίδωση
 • Διαχείριση του αεραγωγού & εξασφάλιση ενδο-οστικής πρόσβασης
 • Ο αλγόριθμος του ALS μαζί με μη-τεχνικές δεξιότητες (διάλεξη)
 • Αντιμετώπιση απινιδώσιμων ρυθμών
 • Αντιμετώπιση μη-απινιδώσιμων ρυθμών
 • Λήψη αποφάσεων κατά την αναζωογόνηση

Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων πραγματοποιείται συνεχώς, καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Πιστοποίηση:

Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς το σεμινάριο λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό που τους χαρακτηρίζει ως εκπαιδευμένους ανανήπτες ΙLS (ΙLS Providers), το οποίο έχει χρονική ισχύ 3 ετών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες υγείας που γνωρίζουν Βασική Υποστήριξη Της Ζωής. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις. Στο μέλλον, πρόκειται να γίνει υποχρεωτική η προετοιμασία καθώς και μία γραπτή δοκιμασία πριν από το σεμινάριο, μέσω της ιστοσελίδας του ERC (σύστημα CοSy).

Εκπαιδευτικό Υλικό: Εγχειρίδιο του ERC σε μορφή PDF

Τόπος διεξαγωγής**: Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αθήνα

Διάρκεια σεμιναρίου: 1 ημέρα (κατ’ ελάχιστο 6 ώρες και 50 λεπτά χωρίς τα διαλείμματα)

**Τα σεμινάρια δύναται να διεξαχθούν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, κατόπιν ειδικού αιτήματος.