Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής (ALS) 30-31 Μαρτίου 2019