Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής (ALS) 08-09 Ιουνίου 2019 στη Λάρισα

Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής (ALS) 08-09 Ιουνίου 2019 στη Λάρισα

Το σεμινάριο είναι πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) και θα διεξαχθεί στο 404 ΓΣΝ Λάρισας, στις 8-9 Ιουνίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6932244473 ή στο mail infocprthessaloniki@gmail.com