ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ILS 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ILS 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Γενικές Πληροφορίες:

Το Σεμινάριο Άμεσης Υποστήριξης Της Ζωής (Immediate Life Support – ILS) ανήκει στα εξειδικευμένα σεμινάρια του ERC. Αποτελεί μονοήμερο σεμινάριο πολλαπλών επιστημονικών πεδίων, το οποίο παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που είναι σημαντικές κατά τo αρχικό στάδιο αντιμετώπισης ενός βαρέως πάσχοντος ασθενούς ο οποίος χρειάζεται αναζωογόνηση. Ως εκ τούτου, αποτελεί ιδανικό σεμινάριο για την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας όλων των βαθμίδων.

Το παρόν σεμινάριο παρέχει εκπαίδευση σε περισσότερες διαγνωστικές δεξιότητες σε σχέση με το σεμινάριο BLS. Επεκτείνει τη βασική γνώση και διδάσκει δεξιότητες για τη διαχείριση του αεραγωγού, την αναγνώριση του ΗΚΓ, καθώς και την ταχεία, ασφαλή απινίδωση μέσω χειροκίνητου απινιδωτή. Η γενική ιδέα του σεμιναρίου κινείται στα ίδια πλαίσια με εκείνη του σεμιναρίου ALS, ωστόσο, το ILS εστιάζει μόνο στις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται στους περισσότερους επαγγελματίες υγείας.

Δομή και περιεχόμενο σεμιναρίου: 

Το σεμινάριο περιλαμβάνει:

 • Workshops
 • Σταθμούς δεξιοτήτων
 • Διαλέξεις
 • Εκπαίδευση μέσω προσομοίωσης καρδιακής ανακοπής

Διδασκόμενες δεξιότητες:

 • Βασική Υποστήριξη της Ζωής
 • Θωρακικές συμπιέσεις υψηλής ποιότητας & απινίδωση
 • Διαχείριση του αεραγωγού & εξασφάλιση ενδο-οστικής πρόσβασης
 • Ο αλγόριθμος του ALS μαζί με μη-τεχνικές δεξιότητες (διάλεξη)
 • Αντιμετώπιση απινιδώσιμων ρυθμών
 • Αντιμετώπιση μη-απινιδώσιμων ρυθμών
 • Λήψη αποφάσεων κατά την αναζωογόνηση

Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων πραγματοποιείται συνεχώς, καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Πιστοποίηση:

Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς το σεμινάριο λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό που τους χαρακτηρίζει ως εκπαιδευμένους ανανήπτες ΙLS (ΙLS Providers), το οποίο έχει χρονική ισχύ 3 ετών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε  όλους του Γενικούς Ιατρούς ή Παθολόγους των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 5ης ΥΠΕ  και είναι επιδοτούμενο 100% από την 5η ΥΠΕ.

Εκπαιδευτικό Υλικό: Εγχειρίδιο του ERC σε μορφή PDF

Τόπος διεξαγωγής**: Λάρισα, Λαμία

Διάρκεια σεμιναρίου: 1 ημέρα (κατ’ ελάχιστο 6 ώρες και 50 λεπτά χωρίς τα διαλείμματα.