Σεμινάριο Άμεσης Υποστήριξης της Ζωής (ILS) 01/02/2020 Λάρισα

Σεμινάριο Άμεσης Υποστήριξης της Ζωής (ILS) 01/02/2020 Λάρισα

Το σεμινάριο είναι πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) και θα διεξαχθεί στη Λάρισα,  το Σάββατο 01 Φεβρουαρίου 2020.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται μονό στο προσωπικού του Γ Ν Λαρισας